/media/4834/smukskov.jpg

Smukskov

Smukskov

Dyrehavens bøgeskov er det, der danner de unikke rammer om festivalen i Skanderborg, og i samarbejde med kommunen passer Smukfest ekstra godt på bøgeskoven.

Skovbunden og træerne

Når festivalen opbygges, transporteres lyd, lys, administrationsudstyr, sceneproduktioner, restauranter og computere m.m. ud i skoven. Derfor er der etableret omladepladser i skoven, hvor tunge køretøjer kan aflæsse deres last, hvorefter det transporteres med lettere køretøjer eller på køreplader ud til den endelige placering. På den måde forsøger vi at skåne skovbunden. Desuden er flisen, stierne pyntes med under festivalen, korrekt FSC-mærket som al andet træ, vi arbejder med. Festivalen passer også godt på træerne. De får bl.a. orange presenninger om sig, der skal beskytte mod sammenstød med køretøjer. Og op til den årlige festival gennemgås skoven i samarbejde mellem festivalen og kommunens ansvarlige. Sammen kan vi spotte træer, der måtte være syge eller har grene, der er i fare for at knække/ falde af. Smukfest er på den måde med til at sikre, at skoven er risikofri at færdes i for alle, der besøger den.

Nyplantning af bøgetræer

Festivalen har siden midt-90’erne plantet 25-35 mellemstore og store bøgetræer om året. I de år Helhedsplanen for skoven har virket, har festivalen hvert år – udover det vi var forpligtet til – også plantet omkring 20 mellemstore og store bøgetræer, som ca. er 25-30 år gamle. Smukfest har dermed, i godt samarbejde med kommunen, udviklet en ny foryngelsesform, der er med til at sikre, at der sker en løbende foryngelse af Dyrehaven, og at publikum kan opleve naturen på tætteste hold ved den årlige festival og resten af året.

Se kontaktoplysninger