/media/4829/aphyxion-11-of-20.jpg

Festivalpladsen

Affaldshåndtering og bæredygtighed i skoven

Smukfest arbejder med cirkulær økonomi ud fra innovativt design, nudging og skærpede krav til formænd, medhjælpere og leverandører.

Cirkulær økonomi: 

Smukfest genererer affald både før, under og efter festivalen og går derfor aktivt ind i kampen om at reducere mængden. I samarbejde med CØ Hub, et landsdækkende og tværgående samarbejde mellem seks innovationsnetværk, har Smukfest fokus på cirkulær økonomi. De seks innovationsnetværk påtænker flere initiativer inden for cirkulær økonomi med det formål at igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan genanvendes. Smukfest ønsker at fremme den cirkulære økonomi ud fra innovativt design, nudging og skærpede krav til medhjælpere, formænd og leverandører.

Øget vejledning i affaldssortering

Smukfest sætter fokus på at vejlede formænd og medhjælpere i at affaldssortere i deres boder. Det gør vi bl.a. via en guide til affaldssortering og ved at anvende piktogrammer for affald. Udover at sørge for at affaldssorteringen foregår korrekt, skal initiativet sikre en øget mulighed for genanvendelse af affaldet.

Udsortering af metalfraktion i madboder

Smukfest vil udsorterere metal til genanvendelse. Det gøres via opsætning af beholdere til metal i madboderne. Når metal afleveres til genanvendelse, smeltes det om og indgår i produktionen af nye metalprodukter. Det skåner naturens ressourcer og sparer på energien.

Bionedbrydeligt bestik, sugerør og klude

Smukfest har afprøvet bionedbrydeligt bestik og klude på medhjælperområderne samt i udvalgte barer/egne boder på pladsen. Fremover vil al bestik. sugerør og service, der anvendes til medhjælperbespisning, blive indkøbt i bionedbrydeligt materiale. Festivalen sparer dermed opvasken og belaster ikke miljøet unødigt, når 15.000 medhjælpere spiser før, under og efter festivalen. Der drages løbende erfaring ift. typer og anvendelse.

Læs mere om genanvendelse og bæredygtige tiltag herunder: 

Se kontaktoplysninger