/media/4709/tq2a6514_0.jpg

Til kamp mod
ensomheden

Smukfonden

20% af overskuddet fra Skanderborg Festivalklub går direkte til Smukfonden. Den støtter gode sociale projekter i hele landet, som hjælper udsatte og ensomme.

Fondens formål er, at støtte initiativer og projekter der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed, fortrinsvist blandt unge. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet. Generalforsamlingen i Skanderborg Festivalklub godkendte opstarten af Smukfonden ved generalforsamlingen i januar 2014.

Smukfonden modtager ligeledes en donation fra Royal Unibrew, på 2 kr. pr. liter fadøl der sælges på Smukfest. Smukfonden støttes løbende af forskellige initiativer og projekter der udspringer af Skanderborg Festivalklub, eks. Smukbold-turneringen.

Uddeling og ansøgning:
Smukfonden har åbent for ansøgninger i en periode om året. Der er ansøgningsfrist i løbet af efteråret med uddeling i januar i forbindelse med Skanderborg Festivalklubs årlige generalforsamling. Alle krav og retningslinjer findes her. 

Obs!
Smukfonden tildeler kun støtte til igangværende og konkrete projekter/initiativer, der har opnået resultater. Smukfonden tildeler ikke støtte til enkeltpersoner. Smukfonden tildeler fortrinsvist støtte til  projekter rettet mod unge.

Se kontaktoplysninger