/media/1793/2010.jpg

2010

I år 2010 er Polka Verner Legatet igen i musikkens ånd, da den tidligere leder af Roskilde Festival, Leif Skov, og trommeslager/lydmand, Karsten Bo Sørensen, (Kose) modtager legatet. De har begge haft stor betydning for musikken og kulturen den befinder sig i.

Legatbestyrelsen om Leif Skov, modtager af Polka Verner Legatet 2010:

"Alle veje kan føre til rock – og for denne prismodtager gik vejen omkring både spejderbevægelsen og et liv som eliteidrætsmand, før han i august 1971 befandt sig på en dyrskueplads. Sandsynligvis aldeles uvidende om, at netop dette sted skulle komme til at spille en enorm rolle i hans videre liv og skæbne. Som de frivilliges mangeårige førstemand på Roskilde Festival, har han gennem årene været en sand ledestjerne og inspirator, der også har vist tusindvis af ligesindede, at en god karriere sagtens kan vokse ud af den idealisme, der får folk til at yde en frivillig indsats til gavn for fællesskabet."

Legatbestyrelsen om Karsten Bo Sørensen aka Kose, modtager af Polka Verner Legatet 2010:

"Igennem alle årene har han vist sig som rock’n’roller af den klassiske slags og som en virkelig ildsjæl – ja, nærmest en af dem, der både brænder sit lys i begge ender og fra midten og siden, for den sags skyld. Og en, som via sine mange eksempler (både de gode og de dårlige, de sjove, de farlige og dem, der bare er langt ude) viser os andre, at der rent faktisk er en grænse, og hvor den går. For sin evne til konsekvent at gå ”all in”, uanset risikoen og i såvel livet som musikken, er vi glade for at tildele Polka Verner Legatet 2010 til Karsten Bo Sørensen - meget bedre kendt som Kose!" 

Se kontaktoplysninger