/media/4824/historien-aar-for-aar.jpg

Festivalklubbens seniorklub

Gl. Walther er Skanderborg Festivalklubs seniorklub, for dem der har rundet de 55 år, og på den ene eller anden måde har været eller er involveret i festivalklubben.

Det kan være svært at give slip på Skanderborg Festivalklub, hvis først man har været en del af fællesskabet. Men det er der som sådan heller ingen grund til, blot fordi man har fået et par år mere på bagen.

Når man har passeret 55 år, er det nemlig muligt at melde sig ind i seniorklubben Gl. Walther, som er en datter-forening under Skanderborg Festivalklub.

Det er Gl. Walthers formål at tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke deres aktivitet i Smukfest, samt med udgangspunkt i Smukfest, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Vi forsøger at opfylde formålet ved at arrangere interessante ture, hyggelige sammenkomster og ved at deltage i og hjælpe til med festivalklubbens arrangementer udenfor festivalsæsonen.

Hvem kan blive medlem?

Det er gratis at være medlem af seniorklubben. For at blive optaget i Gl. Walther, kræver det, at du har haft en af følgende funktioner i foreningen: tidligere og nuværende bestyrelses- og ledelsesmedlemmer, ansatte på FØLA, tidligere og nuværende formænd og medhjælpere fra det år, hvor de fylder 55 år.   

Du skal dog være medlem af Skanderborg Festivalklub og betale medlemskontingent til festivalklubben, og som sagt være minimum 55 år.

Der er mere end 450 medlemmer af Gl. Walther, men altid plads til flere. Så opfylder du betingelserne og har lyst til at være en del af Gl. Walther, så send en mail til gamlewalther@gmail.com

Bestyrelsen i Gl. Walther

Her finder du en oversigt over bestyrelsen i Gl. Walther.

Se kontaktoplysninger