/media/4927/ledelsen.jpg

Ledelsen

Ledelsen har specifikt fokus på kerneproduktet, nemlig festivalen Smukfest. Det indbærer blandt andet evaluering, planlægning, udvikling af festivalen og fremdrift i udvalgsarbejdet.

Se kontaktoplysninger