/media/4948/kort-godt.jpg

Kort & Godt

Om foreningen Skanderborg Festivalklub

Skanderborg Festival Klub er lige så gammel som festivalen selv. Den blev stiftet i 1980 af de fem unge mænd, der tog initiativ til at lave festival i bøgeskoven og uden hvem, den næppe havde eksisteret i dag. Fra første færd var ambitionen, at det skulle være et non-profit foretagende – og hvis der kom et overskud, skulle det bruges til gavn for kulturen i Skanderborg.

Det afspejler sig i de allerførste formålsparagraffer – der også danner udgangspunkt for klubbens virke her i 2018. Der er i dag omkring 17.000 medlemmer af Skanderborg Festivalklub – fortrinsvist de omkring 14.000 aktive medhjælpere. Man skal nemlig være medlem af festivalklubben og betale kontingentet på 150 kr. årligt for at kunne være medhjælper, og efterfølgende har man så også stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.

Øverste myndighed i festivalklubben er den årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang. Det er her, man vælger den ulønnede bestyrelse der har det overordnede ansvar for klubbens drift, og det er her, man godkender regnskabet og evt. vedtager ændringer i vedtægterne. Sidste gang det skete, var i 2014, hvor Walthers Musikcafé og Smukfonden blev skrevet ind i formålsparagrafferne, der i dag lyder som følger:

2.1. Mindst en gang årligt at afholde en helt særlig, smuk festival i fællesskabets, kærlighedens og samværets ånd – og gøre det i respekt for og med hensyntagen til omgivelserne, både når det angår naturen vi fester i og ved at være en inkluderende virksomhed med plads til forskellighed blandt medarbejdere og frivillige. Walther er festivalens maskot, og skal som sådan benyttes jævnligt i både gæste- og medhjælperregi.

2.2. At understøtte og samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer, der gavner et eller flere af foreningens formål. Herunder også at medvirke til at stifte foreninger og selskaber, der skønnes at kunne generere enten kapital eller menneskelige og kulturelle værdier til fællesskabet omkring Skanderborg Festivalklub. Bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub er bemyndiget til at kunne handle med jord og ejendom med henblik på at opfylde foreningens formål.

2.3. Efter evne at drive et spillested i Skanderborg og yde økonomisk støtte til kulturelle og almennyttige arrangementer, fortrinsvis af musikalsk karakter, og herigennem styrke aktiviteter indenfor Skanderborg Kommune. Desuden kan Skanderborg Festivalklub yde støtte til humanitære formål i såvel ind- som udland.

2.4. At initiere og skabe økonomisk grundlag for ”Smukfonden”, hvis formål er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet.

 

Se kontaktoplysninger