/media/8519/2022_smukgeneralforsamling_fotoboll-4120.png

Resumé af festivalklubbens generalforsamling 2022

Mandag den 24. januar var Skanderborg Festivalklubs medlemmer indkaldt til foreningens årlige generalforsamling, igen i år på Fælleden.

Af: Nadja Kaaberbøl Olsen
25. januar 2022

Mandag aften afviklede vi festivalklubbens årlige generalforsamling under forsvarlige corona-forhold på Fælleden. 191 stemmeberettigede medlemmer mødte op og indtog deres pladser med stemmesedlerne i hånden. 

John Bjerre blev valgt som dirigent og førte os sikkert og godt gennem aftenen. Han gav indledningsvist ordet til Morten Riisgaard-Dam, der i formandens årsberetning skulle tage os igennem tiden fra sidste generalforsamling i maj 2021 frem til i dag.

"Selvom der ikke skal berettes om et helt kalenderår, så er der alligevel sket så rigeligt",
indledte Morten den forkortede beretning:

Klubhuset med plads til medhjælperfællesskabet og familiesøndag for byens mindste. Småfest for trofaste Smukfest-gæster og særlige fester for blandet andet den unge generation og sommerens frivillige medhjælpere. Firmafester arrangeret af Smuk Event på KærligHeden. Aktivering af Smukfest-brandet med bl.a. salg af hjemmefest-rekvisitter. Overskudsenergi til Sølund, bostederne og byens ældre med flere. Koncerter på Walthers Musikcafé. Smuk Events EURO2020 fanzone i København. En længeventet medhjælperfest i skoven. Tilbage til Live, som Smukfest var medafsender af sammen med landets største festivaler OG både Tuborg og Royal Unibrew. Og slutteligt, et formandsseminar i starten af november. 

Det er lige til at miste pusten over opremsningen af sommerens aktiviteter, men fantastisk at se hvor meget det alligevel lykkedes at sætte i værk denne anden sommer uden vores sædvanlige Smukfest.

Der blev uddelt masser af klapsalver til sommerens arrangementer, men den største af alle klapsalver gik til vores gæster, der har vist os en tillidserklæring af de helt store. 97% har nemlig overført deres partoutbillet til Smukfest 2022 – og det forpligter selvfølgelig, så der var bred enighed om, at vi til sommer skal levere den allerbedste og smukkeste udgave af Smukfest til dato.

Selvom det har været et svært år for os, vurderer vi, at det er ekstra vigtigt at dele overskudsenergi ud netop i denne tid, fortsatte Morten og fortælle, at Smukfonden derfor også i år har delt midler ud til projekter, der støtter ensomme og udsatte. Donationerne blev præsenteret ved korte videohilsener fra alle 6 modtagere, og hilsenerne spredte store smil og glæde blandt foreningens medlemmer.
Læs mere om årets donationer på Smukfondens hjemmeside.

Vi skulle sige farvel og tak til to bestyrelsesmedlemmer, som havde valgt ikke at genopstille:

  • Kåre, som har siddet i bestyrelsen de seneste to år. Han kunne desværre ikke være til stede grundet corona, men fik alligevel en stor applaus med på vejen fra salen.
  • Frank, som har været en del af bestyrelsen de sidste 11 år – en årrække som næstformand og senest som formand. Frank blev sendt afsted med et særdeles smukt og stående bifald fra hele salen, og i afskedsgave fik han kage og Cocio som reference til den koefficient, der viser forbruget af netop de to ting blandt medhjælperne, og som han på fineste vis bar videre efter Poul Martin.

Årsberetningen blev godkendt ved klapsalve, og festivalklubbens revisor overtog mikrofonen for at give en gennemgang af årets regnskab.

Det var ikke forventningen, at sommerens syv Småfester med kun 1000 gæster ad gangen skulle indbringe plus på bankbogen. Men vi havde altså besøg af et særdeles tørstigt publikum, og det endte med et positivt resultat og et mindre overskud, når vi isoleret set kigger på Småfest. 20% af dette overskud går til Smukfonden, præcis som når vi afholder Smukfest.

Over de to aflyste corona-år har Skanderborg Festivalklub dog måtte indkassere et samlet underskud på 4,3 mio. kr. Vi har heldigvis modtaget massiv opbakning fra vores publikum, hvor 97% som tidligere nævnt har overført deres partoutarmbånd til den kommende festival, og det er en stor likviditetsmæssig fordel for festivalklubben. Skanderborg Festivalklubs egenkapital ser altså stadig fornuftig ud trods et par festivalløse somre.

Årets regnskab blev ligeledes godkendt ved klapsalve, og tiden var kommet til at finde stemmesedlerne frem til valg af bestyrelse. Der skulle stemmes i mellem syv kandidater, som skulle fordele de fire ledige medlemspladser og to suppleantposter mellem sig.

Alle tidligere medlemmer opnåede genvalg, mens der samtidig blev plads til to "nye" medlemmer. Den ene af de nyvalgte er nemlig en gammel kending, Claus Visbye, som tidligere har siddet i bestyrelsen. Den anden er en af Walthers Musikcafés gode kræfter, Frederik Forsberg Thybo –velkommen til og tilbage i klubben til begge.

Bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub 2022

Fra venstre mod højre: Anne Holme, Flemming Dybbøl, Henrik Høj Pedersen, Naja Edith Schultz-Lorentzen, Frederik Forsberg Thybo, Jakob Holm, Morten Riisgaard-Dam, Claus Visbye + Mads Laumann, som mangler på billedet, da han var forhindret pga. corona.

Der var stillet to forslag til aftenens generalforsamling, som efter opklarende spørgsmål fra salen, begge mødte bred opbakning fra de fremmødte, og der blev stemt for begge forslag med et overvældende flertal.

Og således sluttede en aften i festivalklubbens tegn, hvor vi endnu engang fik demokratiet og fællesskabet at mærke. Der er ingen tvivl om, at sammenholdet i foreningen stadig blomstrer, og medlemmerne af Skanderborg Festivalklub er klar til at komme ud af starthullerne og tage revanche på to somre uden Smukfest.

Det fulde referat findes på Memba til foreningens medlemmer.

Se kontaktoplysninger