/media/7764/borgmesternetvaerk_header.png

Festivalbyer og borgmestre går sammen

Skanderborg, Jelling, Nibe, Roskilde og Tønder er hjemby for hver deres festival – fælles for festivalerne er, at de alle er drevet af foreninger. Borgmestrene i de respektive byer er nu gået sammen i et nyt netværk, hvor de vil værne om netop det særlige ved at være festival på et foreningsfundament og have en dyb forankring i lokalmiljøet.

Af: Nadja Kaaberbøl Olsen
6. december 2020

I tirsdags mødtes borgmestrene fra de fem festivalbyer så for første gang i det nye netværk. Formålet var at drøfte, hvordan de i fællesskab kan bakke op om de festivaler, der har hjemsted i deres respektive kommuner og som har den særlige fællesnævner: De er alle skabt af lokale foreninger og baseret på stærke lokale samarbejder og dyb lokal forankring og opbakning fra borgere.

Anledningen var den alvorlige situation, som festivalerne står i pga. den nuværende pandemi. Som almennyttige festivaler har de ikke mulighed for at spare op på samme måde, som hvis de var kommercielle, og de rammes derfor særligt hårdt. Men det er ikke alene festivalerne, der rammes. Som foreningsbårne festivaler har alle festivaler en lang tradition for at engagere andre lokale foreninger. Der er store konsekvenser for de hundredvis af foreninger og organisationer, der har boder eller yder service på pladsen. Mange af disse baserer dele af deres drift og udvikling på indtjeningen fra festivalerne og er derfor særligt udsatte i år. Samtidig har flere af festivalerne tradition for på forskellig vis at bakke op om og støtte lokale initiativer. Derfor kan det ramme dobbelt hårdt i den lokale omverden, når festivalerne aflyses – både økonomisk og socialt.

Fælles og gensidig opbakning

Målet med tirsdagens borgmester-møde var derfor først og fremmest at drøfte, hvordan kommunerne i fællesskab kan bakke op om festivalerne i den nuværende svære situation og hvilke muligheder for samarbejde, der kan være i den forbindelse – og dermed også sikre et aktivt og levende samfund både nu og her og i fremtiden. Men på sigt er det også tanken at se på, hvilke potentialer, der kan være for samarbejde, videns- og erfaringsudveksling mm.

"Smukfest har enorm betydning for Skanderborg og hele kommunen. Festivalen sætter ikke blot Skanderborg på landkortet – den generer også livsvigtig økonomi til idræts- og foreningslivet. Jeg er glad for det nye netværk, fordi der er brug for, at vi gør en fælles indsats for de foreningsbårne festivaler og dermed det lokale foreningsliv", siger Frands Fischer.

Hos Smukfest ser talsmand Søren Eskildsen samme højaktuelle relevans i netværket af festival-borgmestre:

"Det er en svær tid for kulturen i Danmark, og derfor er vi enormt glade for, at borgmestrene tager foreningsfestivalerne alvorligt og går sammen. Danmark er et helt unikt festivalland i kraft af de foreningsbårne festivaler, som arbejder for deres lokalmiljø og ikke profit. I Skanderborg har vi fra start haft et godt samarbejde med Frands Fischer, han forstår Smukfests betydning for erhvervs- og foreningslivet i vores kommune, så vi er glade for at se ham tage aktiv del i det nye netværk", understreger Søren Eskildsen.

Det var første gang de fem borgmestre mødtes for at tale om betydningen af at være hjemstedskommune for en frivillig drevet forenings-festival og den sammenhæng, den har med lokalsamfundet.

Se kontaktoplysninger