/media/7219/header_bestyrelsen_2020.png

Bestyrelsen anno 2020

Et af de store punkter på dagsordenen til den årlige generalforsamling er valg af bestyrelse – og i år var ingen undtagelse. Det blev et farvel til to af de siddende medlemmer og et stort velkommen til to nye ansigter.

20. januar 2020

270 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen her i 2020. Det må siges at være et virkelig flot fremmøde, og det er da også markant flere end i 2019, hvor 192 medlemmer var samlet til generalforsamlingen. 

Der skulle i alt stemmes om fem bestyrelsesmedlemmer til aftenens valg. Fire af dem for en 2-årig periode og én for en 1-årig periode. Derudover skulle der også vælges to suppleanter, som begge vælges ind for en 1-årig periode.

Bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub består af ni medlemmer og suppleanter, men har siden december været en mand i undertal, da Trine Teglhus trådte ud af bestyrelsen. Anne Holme og Mads Laumannn blev ved sidste bestyrelsesvalg begge valgt for en 2-årig periode og var derfor ikke på valg til aftenens forsamling. Det var de resterende seks medlemmer til gengæld, og de ønskede alle genvalg. 

Den nyvalgte bestyrelse

Og lad os så præsentere bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub anno 2020:

Fra venstre mod højre: Anne Holme, Naja Schultz-Lorentzen, Henrik Høj Pedersen, Mads Laumann, Morten Riisgaard-Dam, Poul Martin Bonde, Frank Møller Worch, Kåre William Wulff og Flemming Dybbøl.

De velkendte ansigter

Poul Martin Bonde har siddet i bestyrelsen siden 2010, hvor de seneste tre år har været som formand. Poul Martin er blevet genvalgt for en 2-årig periode.

Frank Møller Worch har været næstformand i festivalklubben siden 2016, og er blevet genvalgt for en 2-årig periode.

Morten Riisgaard-Dam har været bestyrelsesmedlem siden 2015 og er blevet genvalgt for en 2-årig periode.

Flemming Dybbøl har været medlem af bestyrelsen de seneste tre år, de sidste to år som kasserer, og han er genvalgt for en 1-årig periode.

Henrik Høj Pedersen har været suppleant i bestyrelsen i to år, og er blevet genvalgt som suppleant for en 1-årig periode.

Anne Holme og Mads Laumann fortsætter i øvrigt også i bestyrelsen, men har ikke været på valg i denne omgang. 

De nye ansigter

Hvem er de nye medlemmer af bestyrelsen, og hvilke kvaliteter, kompetencer og færdigheder kan de bidrage med i bestyrelsen? Det har de selv givet et bud på i kandidaturskrivet, som de gik på valg på.

Naja Schultz-Lorentzen, 31 år
Valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Naja har en bachelor i socialvidenskab og kommunikation og er nu i gang med en kandidat i læring og forandringsprocesser. Hun har været på Smukfest siden 2007, de seneste 10 år som frivillig leder henholdvis for Fællesskaberne og Videoholdet. Naja sætter følgende ord på, hvad hun kan bidrage med i bestyrelsen:

"Med solide rødder i højskole-, kollektiv- og frivillighedsverden er jeg dannet af fællesskabets værdier og mit drive består i at få mennesker til at skabe og spille sammen. Jeg ser det frivillige fællesskab i Skanderborg Festivalklub som det stærkeste og vigtigste fundament for foreningen, som skal styrkes og beskyttes specielt i en hurtig og omskiftelig tid. Jeg vil med en plads i bestyrelsen bære frivillighedsfaklen fremad."

Kåre William Wulff, 27 år
Valgt som suppleant for en 1-årig periode.

Kåre studerer til lyd- og mediedesigner og har formået at være på Smukfest i alle sine leveår. Han har været en del af både Vagtbasen, Smukbod og senest som en del af Live Camp. Kåre sætter følgende ord på, hvad han kan bidrage med i bestyrelsen: 

"Dybdegående erfaring og forståelse for afvikling, udvikling og frivillighed igennem min opvækst med Smukfest.
Bred indsigt og professionelle færdigheder indenfor: moderne medier, design af interaktive oplevelser, lyd, medie og musikproduktion, interaktionsdesign, podcastproduktion, app og spiludvikling, erhvervet igennem min uddanelse og interesse for disse felter over de sidste år. 
Aktuel forståelse for kunst og musikbranchen efter flere år som udøvende musiker, poet og kunstfotograf."

Tak for samarbejdet

Bestyrelsesvalget betød et farvel og tak for samarbejdet til Trine Teglhus i bestyrelsessammenhæng. Trine er nemlig blevet ansat som HR chef på festivalkontoret og indtræder i forbindelse med hendes ansættelse også i direktionen, hvorfor hun forlader bestyrelsen.

Thomas Ory blev ved sidste generalforsamling valgt ind som suppleant og har siden Trine Teglhus' afgang fra bestyrelsen varetaget hendes post som bestyrelsesmedlem. Thomas blev ikke genvalgt ved aftenens bestyrelsesvalg, men der skal lyde et stort tak for at træde til og for de sidste års samarbejde i bestyrelsen.

Se kontaktoplysninger