/media/7470/header-kontakt.png

Direktionen

Direktionen har af bestyrelsen fået ansvaret for den daglige drift og afvikling af Smukfest. I øjeblikket består direktionen af følgende medlemmer:

Ledelsen

Ledelsen har specifikt fokus på kerneproduktet, nemlig festivalen Smukfest. Det indbærer blandt andet evaluering, planlægning, udvikling af festivalen og fremdrift i udvalgsarbejdet.

Medarbejdere

Resten af flokken er en dejlig broget blanding. Størstedelen er fuldtidsansatte hos Smukfest hele året, andre på deltid og nogle i studiejob eller som konsulenter i forskellige perioder af året. I alfabetisk orden:

Superfrivillige

Sidst, men absolut ikke mindst er Smukfest så heldige, at en håndfuld frivillige ildsjæle, vi kalder for superfrivillige, også har deres daglige gang på festivalkontoret – fordi de simpelthen bare ikke kan lade være.

Se kontaktoplysninger