/media/7470/header-kontakt.png

Direktionen

Direktionen har af bestyrelsen fået ansvaret for den daglige drift og afvikling af Smukfest. I øjeblikket består direktionen af følgende medlemmer:

Ledelsen

Ledelsen har specifikt fokus på kerneproduktet, nemlig festivalen Smukfest. Det indbærer blandt andet evaluering, planlægning, udvikling af festivalen og fremdrift i udvalgsarbejdet.

Medarbejdere

Størstedelen af flokken her er fuldtidsansatte hos Smukfest hele året og har deres daglige gang på festivalkontoret. I alfabetisk orden:

Andre fasttilknyttede

I forskellige perioder af året har vi brug for ekstra gode hænder, og der har vi fornøjelsen af at have nedenstående ansat på deltid eller som konsulenter i festivalklubben. I alfabetisk orden:

Superfrivillige

Sidst, men absolut ikke mindst er Smukfest så heldige, at en håndfuld frivillige ildsjæle også har deres daglige gang på festivalkontoret – fordi de simpelthen bare ikke kan lade være.

Se kontaktoplysninger