/media/4876/vedtaegter.jpg

Vedtægter

Foreningens formål og regler

Skanderborg Festivalklubs vedtægter beskriver de formål, som foreningen bag festivalen følger.

2.0. Formål 

2.1. Mindst en gang årligt at afholde en helt særlig smuk festival i fællesskabets, kærlighedens og samværets ånd – og gøre det i respekt for og med hensynstagen til omgivelserne, både når det angår naturen vi fester i, og ved at være en inkluderende virksomhed, med plads til forskellighed blandt medarbejdere og frivillige. Walther er festivalens maskot, og skal som sådan benyttes jævnligt i både gæste- og medhjælper-regi.

2.2. At understøtte og samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer, der gavner et eller flere af foreningens formål. Herunder også at medvirke til at stifte foreninger og selskaber, der skønnes at kunne generere enten kapital eller menneskelige og kulturelle værdier til fællesskabet omkring Skanderborg Festival Klub. Bestyrelsen i Skanderborg Festival Klub er bemyndiget til at kunne handle med jord og ejendom med henblik på at opfylde foreningens formål.

2.3. Efter evne at drive et spillested i Skanderborg og yde økonomisk støtte til kulturelle og almennyttige arrangementer, fortrinsvis af musikalsk karakter, og herigennem styrke aktiviteter indenfor Skanderborg kommune. Desuden kan Skanderborg Festival Klub yde støtte til humanitære formål i såvel ind- som udland.

2.4. At initiere og skabe økonomisk grundlag for ”Smukfonden”, hvis formål er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet.

Se kontaktoplysninger