/media/4836/samspil-m-kommunen.jpg

Samspil med kommunen

Samspil med kommunen

Som det står skrevet i festivalklubbens formålsparagraffer, skal foreningen også efter evne være med til at styrke aktiviteter inden for Skanderborg Kommune.

Samarbejde med foreningerne i kommunen

Med omkring 17.000 medlemmer – heraf omkring 3.700 der er hjemmehørende i Skanderborg Kommune – er Skanderborg Festivalklub en af kommunens helt store foreninger. Men via festivalen og de værdier den skaber, er vi også med til at skabe store værdier for en lang række øvrige foreninger og klubber, som bl.a. FC Skanderborg, Skanderborg Håndbold, Voerladegaard Idrætsforening, Virring Fodbold, Friskolen i Hinnerup og mange mange flere. De fleste af disse tjener penge ved at stille frivillige til rådighed for opgaver som oprydning og forskellige former for vagttjeneste. Det har gennem årene betydet en millionindtægt til lokale foreninger og klubber, og oveni skal lægges de meget store beløb, flere af foreningerne tjener ind via de boder og servicefunktioner, de selv driver på festivalen.
Sammen med bl.a. FC Skanderborg, Skanderborg Håndbold og Ejer Bavnehøjs Venner tog vi for nogle år siden initiativ til samvirket Skanderborg Sport & Kultur. Her stod man i fællesskab for at lave åbningsfesten på Fælleden i 2016 – og dukker den eller de rette muligheder for lignende samarbejder op fremover, vil samvirket være en oplagt fælles arrangør.

Støtte til kulturelle formål

Skanderborg Festivalklub uddeler ca. 200.000 kr. om året – og blandt de mange modtagere af lokal kulturstøtte kan bl.a. nævnes: Morten Børup Koret, Projekt Højvangen, musikkonkurrence i Galten, Ejer Bavnehøjs Venner, Sølund Festival, arrangementer i Kulturhuset, Bogmesse for Bette Lorte, Plejedistrikt Skanderborg, Outdoor festivalen i Ry, Galten Festival, støtte til diverse udgivelser med lokale kunstnere, koncerter på plejecentre o.m.a.

Festivalklubbens betydning for kommunen

I Rambølls seneste rapport omkring Smukfests betydning for lokalsamfundet fremgår det bl.a., at gæster bosiddende i Skanderborg Kommune udgør ca. 10% af de betalende gæster – det er ca. 4300 af slagsen. Og af de ikke-betalende, hvor man finder vores medhjælpere, er tallet oppe på omkring 15%, altså lige omkring 3700 Skanderborgensere. Det er jo flotte lokale tal, men også tal der viser, at langt størstedelen af gæsterne på Smukfest hører hjemme udenfor vores kommune, hvilket selvfølgelig har en god effekt, såvel branding- som turistmæssigt.

Smukfest skabte i 2016 en lokal omsætningseffekt på ca. 48.4 mio. kr. og en regional omsætningseffekt på yderligere 22.1 mio. kr. Dette svarer til en lokal beskæftigelseseffekt på 30 beskæftigede og yderligere 18 beskæftigede regionalt. Hertil kommer den direkte beskæftigelse på festivalen som udgør 24 beskæftigede lokalt og 9 beskæftigede regionalt. Alt i alt ses det altså, at Smukfest har en lokaløkonomisk betydning svarende til 54 beskæftigede og en yderligere regionaløkonomisk betydning på 27 beskæftigede.

Skanderborg Kommune har i øvrigt et virksomhedscenter på FØLA, med samtidig virksomhedspraktik på værksted og kontor for tre personer med særlige behov for opmærksomhed. Disse pladser administreres af Skanderborg Kompetencecenter.

Smukby

Smukfest er med til at etablere kulturelle oplevelser i Skanderborg by, der præsenteres som Smukby under festivalen.
Aktiviteterne i byen er tilegnet lokalbefolkningen og ikke mindst de yngste borgere. I samarbejde med Cityforeningen og Skanderborg Kommune afvikles forskellig musikunderholdning, dukketeater, poesi vinsmagning, børnefandango og meget andet.

Se kontaktoplysninger