/media/4190/header_presseteltet.jpg

Akkreditering

Ansøgningsfrist for presseakkreditering i 2018 er den 1. juni. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, kan ikke efterkommes.

Ansøgningen sendes til: presse@smukfest.dk 

Ved ansøgning skal følgende oplyses:

  • Navn på medie
  • Navn på ansøger
  • E-mail og mobil tlf. nr. på ansøger
  • Navn, e-mail adresse og mobil nr. på de andre akkrediterede

Danmarks Smukkeste Festival forbeholder sig ret til at tjekke alle oplysninger. Akkrediteringer sendes ikke til privatadresser. Er du freelance journalist/fotograf, skal du dokumentere hvilket medie og redaktør du har en forudgående aftale med.


Når akkreditering er givet

De akkrediterede vil i uge 29-30 modtage et adgangsbrev per e-mail til hver akkrediteret person. Adgangsbrevet gælder som billet til festivalen. På brevet er trykt en stregkode, som vil blive scannet før påsætning af armbånd.

Stregkoden er låst til det navn, som vi har akkrediteret. Er der ændringer til de akkrediterede navne, sendes ændringerne pr. mail til presse@smukfest.dk 

Hver presseakkrediteret modtager også et pressekort. Pressekortet gælder IKKE som adgang til festivalen. Pressekortet giver adgang til Presseteltet.

Ved ankomst og check-in

Pressen tjekker ind i vores Check-in Center. Der vil være beskrivelse og åbningstider på det fremsendte stregkodebrev. Medbring stregkodebrev og billedlegitimation – uden dette sætter vi ikke armbånd på.

Dokumentation

Alle der opnår akkreditering i 2018 skal senest den 1. november 2018 aflevere en kopi af skrevet/afviklet materiale udarbejdet på baggrund af akkrediteringen til årets festival. Modtages materialet ikke inden denne dato, kan akkreditering ikke forventes i 2019.

Camping for pressen

Smukfest har ikke et separat campingafsnit til pressefolk. Pressen camperer på lige fod med publikum.

Behandling af ansøgninger

Akkrediteringsansøgningerne behandles løbende, men vi kan ikke love endelig afklaring på enkelte ansøgninger før efter ansøgningsfristen. Hver ansøgning behandles individuelt. Vi sender afslag ud i uge 29-30. 

Har du spørgsmål vedr. akkreditering, er du velkommen til at sende en mail på adressen: presse@smukfest.dk  

Presseteltet

For at sikre bedst mulige arbejdsvilkår for de akkrediterede pressefolk på Smukfest, har vi lavet Presseteltet. Presseteltet er det sted, hvor festivalen afholder sine officielle pressemøder – og det er samtidig knudepunkt for distribution af alle vigtige informationer om den igangværende festival.

I pressevognen kan presse- og mediefolk arbejde i fred og ro med artikler og billeder fra festivalen. Der er trådløst net i hele området. Vi har to pc’er med tekstbehandlingsprogram til rådighed for dem, som ikke selv har bærbar computer med. Vi har skabe med låse i, hvor du kan oplade og opbevare værdifuldt udstyr. 

Vi forsøger at skabe gode rammer omkring pressefolkenes arbejde – og udover det rent praktiske, er der også i Presseteltet mulighed for, at de tilstedeværende mediefolk kan slappe af, læse dagens avis, surfe på nettet, hygge og mødes med kolleger.

Pressebaren byder på kolde øl og vand og der er altid frisk kaffe og te på kanden. Trænger du til noget lidt stærkere serverer vi Mexicansk Kaffe. 

Vi vil gerne vide, hvem der kommer og besøger os. Derfor vil vi blive meget glade for at hilse på dig, når du besøger Presseteltet. 

Det pressekort du får udleveret ved akkreditering til Danmarks Smukkeste Festival, giver dig adgang til Presseteltet. 

Dorthe Dee
Formand for Presseteltet
mail@dorthedee.dk 
mobil 21 49 68 63

Se kontaktoplysninger