/media/7698/header_corona.png

Corona FAQ

Spørgsmål og svar om Corona og Smukfest 2021

Der er mange spørgsmål, der melder sig på banen, når det handler om covid-19 og festivaler i 2021 – blandt frivillige, gæster, samarbejdspartnere og resten af omverdenen.

Lige nu har vi ikke alle svarene, men vi vil give jer dem, vi kan. Vi forstår så sandelig godt jeres nysgerrighed og behov for at vide mere, for det er en usikker tid, vi befinder os i. På Smukfest er vi vant til at arbejde med usikkerhed og uforudsigelighed, så vi tror på en festivalsæson i 2021 – selvom Corona er et lidt større benspænd, end vi er vant til. 

Følg med på siden her, hvor vi vil opdatere løbende.

Senest opdateret: 19. januar 2021

JA! Det gør vi. Det er klart, at vi bevæger os i ukendt farvand, men der er ingen påbud eller retningslinjer fra myndighedernes side for Smukfest i 2021. Så længe dette er tilfældet, gør vi det, vi er bedst til – at planlægge en helt igennem fantastisk fest i 2021.

Der landede for nylig en yderst positiv vaccineplan, hvor alle danskere der ønsker vaccinen forventes at være færdigvaccineret ved udgangen af uge 25 - altså lige omkring det tidspunkt, hvor vi så småt begynder opbygningen af Smukfest, men stadig har seks uger til afvikling. Det er gode nyheder, men vaccinen er selvfølgelig kun et redskab ud af flere, der skal tages i brug for at mindste smittetrykket, når vi samler mange mennesker på samme sted.

Og så er vi er naturligvis en professionel organisation, der tager risikobilledet dybt seriøst og planlægger efter, at vores arrangement kan lande i den virkelighed, der viser sig i 2021 - men vi tror bestemt.

Vi må gå ud fra, at vi skal afvikle Smukfest 2021, mens Corona stadig findes i vores samfund. Det kræver stor omtanke, planlægning og samarbejde med både politikere, myndigheder og andre arrangører.

Som festival har vi i forvejen en stor viden om, hvordan man samler mennesker, og hvordan mennesker agerer, når de er samlet. Den viden vil vi gerne sætte i spil, og vi arbejder for, at man går på tværs af samfundets fagligheder for at finde ud af at få mange mennesker til at kunne mødes igen. På Smukfest og også generelt.

Smukfest samarbejder med andre af landets største festivaler om at finde fælles løsninger, så vi kan få festen tilbage. Sammen banker vi på hos politikerne for at få kulturlivet og eventbranchen på dagsordenen, så der kan findes en løsning til igen at afvikle store fælles oplevelser som koncerter og festivaler.

Vi er i dialog med relevante myndigheder, fordi vi som festival har en ekspertise at bidrage med, når der skal sikres en tryg og god festivalafvikling.

 

 

Det kan vi ikke sige præcist endnu, desværre. Så ville alting ellers være meget nemmere. Smukfest har cirka 45 fastansatte, som efter en lang hjemsendelsesperiode er tilbage i arbejdstøjet. Omdrejningspunktet er at kigge fuldt fokuseret frem mod afholdelsen af Smukfest i 2021.

Planlægningen kører i to spor:

  1. Festival på vanligt højt niveau.
    Primært i den form vi plejer, med hygiejneforanstaltninger og evt. andre myndighedskrav som følge af covid-19. Smukfest i videst muligt omfang, som vi kender og elsker det.
  2. Alternativ afvikling på højt niveau.
    Udvikling af dette spor hænger tæt sammen med det arbejde, vi allerede er i gang med i festivalbranchen og rummer mange muligheder for alternative festivaloplevelser.

I begge spor er vi særligt interesserede i mulighederne for at finde nye veje og skabe holdbare løsninger, der kan gøre det muligt at gennemføre Smukfest i 2021 med minimal smitterisiko og uden nye store smitteudbrud. En af mulighederne er at skabe en testboble om arrangementet, der sammen med andre tiltag der minimerer risikoen for smittespredning, gør det muligt at holde en god fest.

Ét af de alternative scenarier vi arbejder med, er en løsning, hvor det er muligt at bruge erfaringer fra stadions og koncertsteder sammen med al vores ekspertise og muliggøre en fuld-skala afvikling i et kontrolleret miljø. Udgangspunktet er at tage erfaringerne videre til en festival-kontekst og via hurtige på-stedet-test at skabe en zone for arrangementet, hvor risikoen for eksponering for smitte er så lav, at afvikling i zonen er mulig.

Det er muligt, at en samlet dansk festivalsæson kan afholdes, hvis festivaler og myndigheder i fællesskab laver en løsning, hvor vi med de rette tiltag minimerer smitterisikoen. Ét af elementerne er en test-boble om arrangementet. Der kan med den rette planlægning og de rigtige teknologier skabes en zone, hvor risikoen for smittespredning nedbringes så meget, at arrangementer kan afholdes på en måde, der tilnærmelsesvis er, som vi kender det.

Test-boble-scenariet et kun én løsning blandt en række af alternative scenarier.

Vi vil gerne have alle med og ikke udelukke nogle - pånær én enkelt gæst ved navn Corona. Derfor arbejder vi på flere forskellige muligheder for at blive en del af festen - her er vaccinen blot én af de muligheder. 

Når det er sagt, så kan vi som arrangør blive underlagt restriktioner eller påbud, men det er vi ikke, som situationen ser ud nu. Vi er selvfølgelig klar til at håndtere, hvad end der måtte blive pålagt os. Det vi ved er, at der ikke er vaccinationskrav i Danmark, og derfor kigger vi også på alternative adgangskrav som eksempelvis quick-tests og lignende. 

Normalt når vi afholder festival, så er det politiet, der godkender vores ansøgning. Hvordan den procedure bliver i 2021, og hvilke myndigheder der sætter evt. krav, ved vi desværre ikke noget om på nuværende tidspunkt. 

Vi ser flere veje til, at du som gæst kan være helt tryg i skoven til sommer, når vi afholder Smukfest – også selvom Corona stadig eksisterer i samfundet.

Hvis et Coronapas bliver en realitet, så vil det være oplagt at have med i lommen til Smukfest. Coronapasset kan indeholde tre forskellige adgangsgivende stempler:

  • En negativ Corona-test fra Testcenter Danmark fra en given periode, så vi kan se, at du er smittefri. Der findes allerede en pendant til rejsebranchen i dag.
  • Et bevis på, at du er vaccineret mod Corona.
  • Et bevis på, at du har dannet antistoffer mod Corona.

Som festivalarrangører ser vi sådan et pas som et vigtigt element i at kunne genåbne hele kulturlivet og selvfølgelig holde fest i skoven til sommer. 

Hvis du ikke er vaccineret mod Corona, har dannet antistoffer eller har et meget friskt testresultat med i skoven, så vil vi selvfølgelig teste dig ved ankomst ved hjælp af hurtigstest. Hvordan det mere praktisk skal foregå, kan vi ikke spå om endnu, men med ovenstående tre muligheder vil gruppen af folk, der skal testes på stedet være markant mindre end ellers.

For det første er musikere og deres crew også mennesker! Artisterne vil rigtig gerne ud at spille, og vi vil gerne skabe noget kulturel aktivitet i byen. Så vi har som noget nyt planlagt et koncertprogram i efteråret her i Skanderborg. Det startede med, at vi flyttede nogle koncerter fra Walthers Musikcafe til Capri for at få plads til flere mennesker. Derefter åbnede muligheden for at lave en række koncerter på Fælleden også. Alt er selvfølgelig i Coronaens tegn, og billetterne sælger godt. Det giver os samtidig fine erfaringer med at afvikle livemusik på Corona-præmisser.

For det andet, omkring programmet for Smukfest 2021: Når vi forsætter med at booke musik, som vi plejer til den kommende festival, så er det fordi, vi midt i en usikker tid har en åben og meget ærlig dialog med artisterne og deres repræsentanter. Dialogen bærer præg af en stor gensidig forståelse for behovet for en fleksibilitet i kontraktindgåelsen, der gør det muligt at navigere i de forskellige scenarier, der kan udspille sig for festivalen i 2021.

Det samme gør sig i øvrigt gældende for festivalens øvrige leverandører og samarbejdspartnere. Vi tror på det sammen og arbejder i fællesskab.

Vores brancheorganisation Dansk Live har nedsat en styregruppe, der repræsenterer alle medlemmer under Dansk Live. Vores talsmand, Søren Eskildsen, deltager i denne styregruppe, hvor der arbejdes målrettet med muliggørelsen af en festivalsæson i 2021. Vi skal have gang i festivalerne og sommer-Danmark ved at samarbejde.

I styregruppen ser vi vejen fra nu som en lang trappe, hvor hvert trin medfører nye muligheder, og vi arbejder historisk tæt sammen i branchen for at skabe mulighederne for afvikling af en festivalsæson MED Corona frem for at stå i en konstant enten/eller-diskussion. Senest er det lykkedes at få Coronapasset på især mediernes agenda, men også politikernes, og det er positivt.

Arrangørerne af festivalerne i Danmark er de bedste til at håndtere store menneskemængder, og sikkerhedsfolkene bag de store festivaler arbejder sammen om nye modeller for afvikling med Corona. Fra Smukfests side deltager vi med Event Safety, der også arbejder med åbningsplanerne for Superligaen og eksempelvis afviklingen af EURO2021 på dansk jord.

Også blandt de foreningsbårne festivaler i Danmark arbejder vi sammen på at skabe bred politisk forståelse for den særlige danske model for foreningsbårne festivaler og den vigtige kamp for lige præcis vores danske festivalmiljø, som er helt unikt i verden.

I Skanderborg Kommune er der stor forståelse fra byens politikere, borgmesteren og kommunens ledelse for vores særlige situation i 2021. Der er god dialog om den lokaløkonomiske forskel vi gør og konsekvenserne for os i denne særlige situation.

Det alternative scenarie med nye løsninger til afvikling med Corona udvikles i en treenighed mellem de danske sundhedsmyndigheder, øvrige interessenter og arrangørerne. Arrangørerne er de bedste eksperter, vi har til at håndtere store menneskemængder og implementere testforløbet, og hvad end der ellers måtte være nødvendigt at implementere af crowd-management, hygiejnemæssige tiltag og dokumentationskrav.

I samfundsmæssig kontekst er budskabet fra Smukfest, at vi skal respektere covid-19 og lave løsninger, der åbner samfundet op igen. At vi ikke skal frygte covid-19 så meget, at vi bliver handlingslammede og kun taler aflysning. Muligheden med nye løsninger til afvikling med Corona og eksempelvis test-scenariet begynder at tegne konturerne til en anden og realistisk vej.

Det går okay. Alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i at bevare festen og fællesskabet, som vi kender det. Ved aflysningen af festivalen i 2020 var det målrettede arbejde at skaffe likviditet til at afholde en festival på niveau i 2021. Denne likviditet har vi stadig, men vi vil passe ekstra godt på Walthers penge den kommende sæson.

Vi kender ikke den politiske velvilje til evt. understøttelse af branchen i 2021, men grundlæggende ved vi, at der er en udpræget forståelse for vores situation, og vi er både selv og via vores brancheorganisation, Dansk Live, og Dansk Erhverv i tæt dialog med de folkevalgte og myndighederne.

Digitale og åndelige krammere er yderst velkomne, indtil vi kan ses i skoven til den ægte vare. Vi sætter stor pris på enhver opbakning, og her er et par eksempler på, hvordan det helt konkret kan gøres:

Er du frivillig medhjælper på festivalen, kan du vise Walther og foreningen din støtte ved at betale kontingent for dit medlemskab af Skanderborg Festivalklub. Vi har netop åbnet for sæson 2021 i Memba.

Er du gæst på Smukfest, kan du vise festivalen din støtte ved, som størstedelen allerede har gjort, at holde fast i din billet, og derudover fortsat købe endagsarmbånd og boformer på Smukshop.dk.

Se kontaktoplysninger